شرکت بهین گستران علاوه بر حضور پر رنگ در شاخه ی معماری ، به مدد بهره مندی از مهندسین عمران و سازه ،در شاخه ی عمرانی نیز حضور فعالی داشته و تمام نیازهای شما در ساختمان سازی اعم از اجرای سازه از صفر تا صد ، تهیه ی نقشه های معماری و سازه