دکوراسیون داخلی فضای آموزشی ، نیاز عصر جدید

 

آیا همیشه محیط های آموزشی باید بصورت رسمی و کلاسیک، با یک سری میز و صندلی طراحی شود؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و مدرنیته به واقع توجه به معماری و دکوراسیون داخلی واحد های آموزشی از عوامل مهم بر موفقیت نظام آموزشی و پرورشی میباشد. کودکان و نوجوانان امروز با توجه به کنجکاوی ها و شیطنت هایی که دارند ، اگر قرار باشد در یک محیط آموزشی رسمی قرار گیرند، حس خوشایندی نخواهند داشت و این گونه می پندارند که در یک فضا محبوس شده اند. در واقع محیط آموزشی که برای کودکان طراحی می شود باید پاسخگوی نیازشان باشد و در کنار یادگیری نوعی سرگرمی نیز برایشان فراهم آید، تا به فضا وابسته شوند.

به لحاظ اینکه فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می شود تاثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد دقت در طراحی و ساخت این فضاها باید مورد توجه معماران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد و طراحی اینگونه فضاها به نحو احسن انجام شود.

طراحان این شرکت ، در طراحی فضاهای آموزشی عواملی چون جنسیت و شمارافراد استفاده کننده از فضا ، مقطع تحصیلی افراد ، ملاحضات فرهنگی تمدنی مذهبی مناسب با نوع اجتماع را در نظر گرفته و به کمک ترفندهای دکوراسیون مانند چیدمان فضای کلاس (گرد- نقطه ای - پراکنده ) ، استفاده از نظم دهنده ها ،قفسه ها و ابزار و وسایل در محیط کلاس و در نهایت استفاده بهینه از رنگ و نور طبیعی طرحی جامع و کامل را که در خدمت آموزش باشد ارائه می نمایند.