نور و نور پردازی تاثیر شگرفی بر افراد چه از لحاظ فیزیولوژیکی و چه از لحاظ روانشناسی دارد . در واقع هنر نور پردازی هنری است به منظور تامین امنیت و آسودگی بهتر در محیطبدین منظور در عصر حاضر تاکید ویژه ای بر نور و نورپردازی شده است تا آنجا که برخی می گویند معماری ، بازی استادانه ، صحیح و با شکوهی از احجام ترکیب شده زیر نور می باشد. ازدید همگان نور”جزء اساسی و ضروری“ در معماری و دکوراسیون داخلی است ، که کاربرد آن روشن کردن  فضا به منظور قابل رویت ساختن آن می باشد. چشمان ما تربیت شده اند که فرم ها را زیر نور ببینند، سایه و روشن ، این فرم‌هارا اشکار می سازند .نور عنصری است که بواسطه آن دیدن اشیاء ممکن می شود. نور می تواند ریتم خلاقانه ای به یک فضای داخلی ببخشد. بدون نور نه فرم را احساس می توان کرد، نه رنگ را و نه بافت را. نورپردازی در یک فضای داخلی پیامدهای مهمی در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یک فضا آن فضا را خوشایند و چشم نواز کند. نورپردازی در کنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی هم دارد. نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می تواند حس محدود بودن یا ابهام و هراس را بر طرف کند. نور مناسب یک اتاق حتی می تواند چهره آدمی را گرم و صمیمی کند. به کمک نورپردازی می توان یک فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل کرد .

نور قادر است از لحاظ بصری به فضا وسعت ببخشد. اما فضایی که با نور یکنواخت پر شده باشد بسیار خنثی است و در تاریکی محض اصولا فضایی وجود ندارد، بر خلاف این دو، فضایی که مملو از تضاد سایه روشنهاست سر شار از نیروهای بصریست.

همانطور که گفته شد اولین وظیفه نور روشن کردن فضا وفرم­های ساختمانی است، با این­حال نور، چه طبیعی و چه مصنوعی، علاوه بر کارکرد اصلی خویش، می تواند نبوغ معمارانه را برجسته تر نماید، اشتباهات را بپوشاند و پنهان کند، توجه بیننده را جلب نماید و یا اینکه باعث شود مکانی مقدس یا امن به نظر برسد.

اجسام از خود هیچ نوری را ندارند و این وظیفه ی طراح و نورپرداز است که با تابش نورهایی با طیف های خاص و رنگ های متفاوت ماهیت هر نوع جسم رانمایان کند. استفاده از نورهای مات و مستقیم و غیر مستقیم همچنین به کاربردن وسایل نورپردازی نوین که درخارج از ساختمان برروی نما منعکس می شوند نیز در شب می تواند جلوه ای خاص به محیط ببخشد.

تمام این مسائل بیان شد تا مشخص گردد که نور چه عنصر تاثیرگذاری در معماری و دکوراسیون داخلی است که نقش حیاتی و تعیین کننده ای دارد و نورپردازی علمی است دقیق ، که قطعا نیازمند مطالعه حرفه ای در این زمینه را میطلبد

ما در این شرکت برای جزء،جزء فضاهای شما ، برنامه ی نورپردازی خاص آن قسمت را ارائه میکنیم بطوریکه هدف شما از نورپردازی در کنار ایجاد زیبایی تامین گردد.